Bağımsız Denetim

Şirketimiz bağımsız denetime tabi işletmelerin mali tablolarında yer alan bilgilerin Genel Kabul Görmüş Muhasebe İlkelerine, TMS/TFRS ve BOBİ FRS’ye uygun olarak doğru ve dürüst bir şekilde sunulup sunulmadıklarını belirlemek ve hatadan kaynaklanan yanlışlıkların düzeltilmesi için işletme yönetimine yardımcı olmak ve finansal tablo kullanıcılarına işletme verilerine yönelik makul güvence sağlamak amacıyla denetim yapmaktadır. Bu bağlamda, denetim yapılan işletme yönetimine de katkı sağlanması amaçlanmaktadır.