Nuraydın TOPCU

Yrd. Doç. Dr. Nuraydın TOPCU

1972 Erzurum doğumludur. Lisans eğitimini 1994 yılında Atatürk Üniversitesi İ.İ.B. Fakültesinde, Yüksek lisans ve Doktora eğitimlerini de yine Atatürk Üniversitesinde tamamlamıştır. 1995-2010 yılları arasında Atatürk Üniversitesinde Muhasebe ve Finansman alanında öğretim elemanı olarak görev yapmıştır. 2010 yılında Yrd. Doç. Dr. olarak Yalova Üniversitesine geçiş yapmış olup halen aynı üniversitenin Muhasebe ve Finansman Ana Bilim Dalında görev yapmaktadır. 2013-2015 yılları arasında KGK adına Muhasebe Standartları ve Muhasebe Denetimi alanında eğitimler vermiştir.

Topcu, Bağımsız Denetçi belgesine sahip olup AB Euro Bağımsız Denetim Anonim Şirketinin ortakları arasında yer almaktadır.