Bora Topaloğlu

 

Bora TOPALOĞLU, CPA-USA, YMM, Sorumlu Ortak Denetçi

Yönetim Kurulu Üyesi

1976 Denizli doğumludur.  Lisans eğitimini 1999 yılında Boğaziçi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinde, yüksek lisans eğitimini Amerika’da University of Michigan’da Muhasebe üzerinde tamamlamıştır. 2000-2007 yılları arasında T.C. Maliye Bakanlığı Hesap Uzmanları Kurulu’nda Hesap Uzmanı olarak, 2007-2008 yıllarında Türkiye Muhasebe Standartları Kurulu’nda genel sekreter olarak görev yapmıştır. 2009-2011 yılları arasında Hesap Uzmanları Kurulu’nda Baş Hesap Uzmanı olarak, 2011-2012 yılları arasında Gelir İdaresi Başkanlığı’nda Grup Başkanı olarak, 2012-2014 yılları arasında Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurulu’nda Gözetim ve Denetim Dairesi ile Muhasebe Standartları dairelerinin kurucu daire başkanı olarak görev yapmıştır. Amerika Birleşik Devletlerinde Bağımsız Denetçi(CPA) ünvanını 2009 yılında almış, ve CPA siciline 2009 yılında kaydolmuştur.  Uluslararası tahkim davalarında bilirkişilik yapmış ve TOBB üniversitesinde Muhasebe dersi vermiştir.

2014 yılında kurulan BCO YMM Ltd. Şti.’nin üç kurucu yeminli mali müşavir ortağından birisidir. Bağımsız Denetçi belgesi sahibi olarak AB Euro Bağımsız Denetim Anonim Şirketinin ortakları arasında yer almaktadır.

E-Posta: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.